Súhrnné správy


2022


2021 


Staršie správy len vo formáte PDF


2020

január

február

marec

jún – august


2019

január

február

marec

apríl

máj

jún

september

október

november

december


2018

január

február

marec

apríl

máj

jún

september

október

november

december


2017

január

február

marec

apríl

máj

jún

september

október

november

december


2016

január

február

marec

apríl

máj

jún

september

október

november

december


2015

január

február

marec

apríl

máj

jún

september

október

november

december


2014

január

február

marec

apríl – október

september

október

november

december


2013

apríl

máj

máj – jún

september

október #1

október #2

november – december

december


2012

apríl


2011

február

február – marec

marec

apríl

september

november #1

november #2

december