PREDNÁŠKA „PRAVDA O DROGÁCH“

Cieľom prednášky Pravda o drogách je dosiahnuť u žiakov a učiteľov

  1. a) úplné POROZUMENIE toho, prečo DROGY nie sú skutočným riešením akýchkoľvek problémov, stavov a situácií, ktoré nás v živote dostávajú do nízkych emócií (u žiakov a študentov sú často problémom že ich nebaví škola/niektoré predmety, že majú zlé známky a následne problém s rodičmi, že si nevedia nájsť partnera alebo sa ním/ňou rozídu, že sú nesmelí, že si neveria alebo sa nudia atď…) a
  2. b) zároveň im ukázať cestu k tomu, ako môže byť každý človek v živote naozaj šťastný.

Prednáška je primárne určená pre žiakov na 2. stupni ZŠ a stredoškolákov, no vo svojom vzdelávacom programe ju môžu vynikajúco využiť aj iné vzdelávacie, športové či záujmové organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Na základe našich, viac ako 10 ročných skúseností vieme, že počnúc 7. ročníkom ZŠ, najlepšie fungujú prednášky, trvajúce 2 vyučovacie hodiny za sebou s prestávkouMaximálny počet žiakov na jednej prednáške je 25-30 a účastnia sa aj učitelia, vychovávatelia, tréneri atď. Prednáška je bezplatná (náklady na realizáciu prednášok sú hradené z príspevkov podporovateľov združenia Slovensko bez drog a z 2% venovaných združeniu).

Prednáška prebieha formou živej diskusie medzi prednášateľom a triedou. So žiakmi a študentmi rozoberá niektoré z nasledujúcich tém o drogách:

  • ČO znamená pojem PRAVDA a čo presne sú DROGY
  • AKO fungujú drogy v tele a ako vplývajú na myseľ
  • KTO z drog profituje a aký má cieľ
  • PREČO si ľudia kupujú drogy a užívajú ich
  • KTORÝCH pocitov sa chceme v živote zbaviť a ktoré chceme zažívať
  • JE možné byť šťastný bez drog
  • AKO drogy trvale menia emócie človeka
  • AKO dlho zostávajú drogy v tele a prečo

Množstvo prebraných tém a ich hĺbka a rozsah sa prispôsobuje každej triede individuálne.

Študentom vysvetľujeme a diskutujeme s nimi o tom, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine. Poskytujeme mnoho príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych aj nelegálnych drog a počas prednášok prispievajú príkladmi aj samotní žiaci.

Často diskutujeme o témach, ako je používanie drog v zdravotníctve. Prečo je v poriadku použiť morfium (heroín) alebo marihuanu na uľavenie od silných bolestí pacientom so závažnými zraneniami, rakovinou a pod., a prečo nie je v poriadku dať si jointa alebo dávku heroínu, keď sa niekto nudí alebo je smutný. Zistili sme, že práve v týchto oblastiach nemajú študenti a žiaci jasno – nevedia prečo je to tak alebo onak – a práve ich zmätok otvára dvere dílerom, ktorí tieto argumenty často používajú, aby im predali drogy.

Od 12-ročných po 18-ročných – dospievajúca mládež bohužiaľ nerozumie tomu, ako je možné, že niekedy je použitie drogy v poriadku a inokedy nie. Rovnako ako nerozumejú, prečo „je v poriadku“, že ich rodičia fajčia alebo pijú alkohol, ale oni nesmú. Potrebujú poznať pravdivé odpovede, usporiadať si tieto údaje a porozumieť. Zmätok a neznalosť vedú k tomu, že práve v tomto veku prvýkrát skúsia drogy a časť z nich pri nich následne zostáva.

Našim zámerom je, aby sa pravda a fakty o škodlivosti všetkých drog dostali k žiakom a študentom skôr, ako sa k nim dostanú falošné informácie od ich „priateľov“ alebo drogových dílerov.

Jedine tak môžeme zastaviť nepriaznivý trend užívania drog mladistvými.

Rezervujte si bezplatnú prednášku „PRAVDA O DROGÁCH“ pre svojich žiakov a študentov. Stačí vyplniť nižšie uvedený formulár a náš koordinátor sa s vami spojí a upresní termín a ostatné podrobnosti.