PREDNÁŠKA „PRAVDA O DROGÁCH“

Ako prebieha prednáška „PRAVDA O DROGÁCH“

„Pravdu o drogách“ šírime na slovenských školách od septembra 2009. Za toto obdobie prešlo našimi prednáškami viac ako 250 000 študentov a žiakov. Ako sú hodnotené pedagógmi a samotnými žiakmi a študentmi si môžete pozrieť na našej stránke v menu NAŠE VÝSLEDKY.

Hlavným cieľom prednášky je dosiahnuť, aby žiaci a študenti POROZUMELI, prečo DROGY nie sú pre nikoho skutočným riešením na problémy, s ktorými zápasí (u žiakov a študentov je problémom často škola, známky, rozchod s priateľom/priateľkou, nesmelosť, nuda, odlišnosť atď…). Naším zámerom je, aby sa na základe získaných pravdivých faktov a nového porozumenia drogám sami za seba rozhodli pre život bez drog.

Prednáška je určená pre druhý stupeň ZŠ, ďalej SŠ, VŠ a akékoľvek iné vzdelávacie, športové či záujmové organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Maximálny počet žiakov na jednej prednáške je 25-30 a účastnia sa jej aj učitelia, vychovávatelia, tréneri atď. Prednáška trvá jednu vyučovaciu hodinu a je bezplatná (náklady na realizáciu prednášok sú hradené z príspevkov podporovateľov nášho združenia).

Prednášky prebiehajú formou živej diskusie medzi prednášateľom a triedou. So žiakmi a študentmi rozoberáme niektoré z 10 tém/právd o drogách:

  • ako fungujú drogy
  • ako a prečo vzniká závislosť
  • čo sú najčastejšie príčiny, že človek začne brať drogy
  • ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele
  • aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami
  • ako drogy vplývajú na myseľ
  • ako drogy menia emócie
  • ako dlho zostávajú drogy v tele
  • aká je pravda o marihuane
  • ako je to s drogami a tvorivosťou atď.

Počet prebraných tém a ich hĺbka a rozsah sa prispôsobuje každej triede individuálne.

Študentom vysvetľujeme a diskutujeme s nimi o tom, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine. Poskytujeme mnoho príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych aj nelegálnych drog a počas prednášok prispievajú príkladmi aj samotní žiaci a študenti.

Často diskutujeme o témach, ako je používanie drog v zdravotníctve. Prečo je v poriadku použiť morfium (heroín) alebo marihuanu na uľavenie od silných bolestí pacientom so závažnými zraneniami, rakovinou a pod., a prečo nie je v poriadku dať si jointa alebo dávku heroínu, keď sa niekto nudí alebo je smutný. Zistili sme, že práve v týchto oblastiach nemajú študenti a žiaci jasno – nevedia prečo je to tak alebo onak – a práve ich zmätok otvára dvere dílerom, ktorí tieto argumenty často používajú, aby im predali drogy.

Od 12-ročných po 18-ročných – dospievajúca mládež jednoducho nerozumie tomu, ako je možné, že niekedy je použitie drogy v poriadku a inokedy nie. Rovnako ako nerozumejú, prečo „je v poriadku“, že ich rodičia fajčia alebo pijú alkohol, ale oni nesmú. Potrebujú poznať pravdivé odpovede, usporiadať si tieto údaje a porozumieť. Zmätok a neznalosť vedú k tomu, že práve v tomto veku prvýkrát skúsia drogy a časť z nich pri nich následne zostáva.

Našim zámerom je, aby sa pravda a fakty o škodlivosti všetkých drog dostali k žiakom a študentom skôr, ako sa k nim dostanú falošné informácie od ich „priateľov“ alebo drogových dílerov.

Jedine tak môžeme zastaviť nepriaznivý trend užívania drog mladistvými.

Rezervujte si bezplatnú prednášku „PRAVDA O DROGÁCH“ pre svojich žiakov a študentov. Prednáška je určená 2. stupňu ZŠ a SŠ. Radi za vami prídeme a prispejeme k vášmu protidrogovému vzdelávaniu. Stačí vyplniť nižšie uvedený formulár a prednášateľ pre váš región vás bude obratom kontaktovať.