O drogovej prevencii sme sa rozprávali s Mgr. Vladimírou Šnejtovou, ktorá pôsobí na súkromnom bilingválnom gymnáziu Česká v Bratislave. Žiaci gymnázia absolvovali prednášku PRAVDA O DROGÁCH už niekoľkokorát a tak nás zaujímalo, ako ju hodnotí ona ale aj oni. 

Ako ste sa dozvedeli o prednáške PRAVDA O DROGÁCH?
Dostali sa ku mne pozitívne ohlasy na Vás a Vašu prednášku z inej strednej školy v Bratislave a taktiež som nahliadla aj na internetovú stránku www.slovenskobezdrog.sk a bolo rozhodnuté.

Čo Vás presvedčilo, aby ste si nás pozvali k Vám do školy?
Nemusela som dlho premýšľať, je dôležité, aby sa fakty o škodlivosti drog dostali do povedomia študentov.

Ako pôsobila prednáška na Vás?
Prednáška ma doslovne pohltila, bola nevtieravo pútavá informáciami o tejto problematike.

Ako hodnotíte reakcie Vašich žiakov?
Prednášky som sa už viackrát osobne zúčastnila u nás v škole, ale aj dištančne počas druhej vlny pandémie. Spätná väzba od žiakov, ktorá sa ku mne dostala, bola pozitívna, prednáška ich zaujala. Z ich zvedavých otázok bolo cítiť, že nad témou premýšľajú, nielen o droge, ale aj o jej účinkoch na človeka.

Aké sú Vaše skúsenosti s oblasťou drogovej prevencie u mládeže na Slovensku?
Som koordinátorkou protidrogovej prevencie u nás na škole. V rámci mojej koordinácie spolupracujem s inými učiteľmi na škole. Vymieňame si nápady na propagáciu protidrogovej prevencie. Ja ako telocvikárka sa v plnej miere snažím hlavne poukázať na aktívne trávenie voľného času, zdravý životný stýl, pretože množstvo voľného času, nezáujmu a prílišnej voľnosti vedie u žiakov k negatívnym vplyvom a rozhodnutiam. 

Čo je podľa Vás veľké pozitívum v drogovej prevencii na Slovensku a čo vnímate ako nedostatočné?
O drogách sa musí rozprávať, nesmú ostať TABU a práve prevencia a preukázaná škodlivosť a negatívny vplyv na mladých ľudí pomôžu zmierniť a zastaviť súčasný trend užívania, predaja a propagácie drog.
Ako nedostatočné považujem, že deti dostávajú málo informácii od rodičov. Myslím si, že téma drogy a protidrogová prevencia by mala byť súčasťou aj rodinnej výchovy, pretože práve rodina dáva mladej populácii hodnoty a postoje.

Na prednášku PRAVDA O DROGÁCH máme od žiakov ZŠ a SŠ pozitívne ohlasy. Vy ste sa prednášky osobne zúčastnila ako pedagóg, čo je podľa Vás dôvod, prečo žiaci vnímajú prednášku tak pozitívne?
Téma je veľmi moderná, lákavá. Žiaci sú zvedaví a majú sami veľa informácii, ktoré nemusia byť vždy pravdivé. Spôsob prednášania pani Botlíkovej je neskutočne zaujímavý, dynamický, nevšedný, pútavý, zábavný, originálny a hlavne pravdivý!

ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR A ÚŽASNÚ SPOLUPRÁCU NA VAŠEJ ŠKOLE 😉

Zdieľať na Facebooku