Má byť učiteľ vodca?

Má byť učiteľ vodca?

Už niekoľko rokov mám vďaka práci a spolupráci so školami možnosť pozorovať prácu zamestnancov škôl, či už štátnych alebo súkromných, a to od riaditeľov, učiteľov, výchovných poradcov až po naše pani kuchárky v jedálňach. Bez ohľadu na to, akú prácu v našom školstve...