Každý z nás zažil v živote moment prebudenia či uvedomenia si pravdy o sebe, živote, nejakom probléme, ktorý nás trápil – taký ten „wow“ moment, keď sa nám rozjasnilo a boli sme schopní slobodne zmeniť svoj postoj, názor, vyriešiť, čo nás trápilo a život nabral nový smer.

Spôsobov, ako môže človek zažiť svoj „wow“ moment je mnoho. Rozhovor, citát, článok, pár slov v nejakom videu… Ciest je veľa, no všetky majú spoločnú jednu vec – OSLOVUJÚ NAŠU REALITU. Inak povedané, trafia do čierneho a pomôžu nám pozrieť sa na veci z inej perspektívy, uvidieť také, aké skutočne sú a vďaka tomu urobiť tie správne rozhodnutia a kroky k náprave či zmene. 

Máte pocit, že nečítate článok o drogách, ktoré nemajú šancu na slovenský školách? Tak to nie je. Drogy skutočne strácajú svoje miesto v mysliach a životoch žiakov na slovenských školách a to vďaka našim prednášateľom, z ktorých sa prostredníctvom našej interaktívnej besedy PRAVDA O DROGÁCH stali továrne na „wow momenty“ či už v súvislosti s drogami, životom, šťastím, cieľmi a snami. Neustálymi otázkami a otvorenou komunikáciou vyzývajú žiakov k ich vlastným záverom, uvedomeniam, novým uhlom pohľadu, prehodnoteniu vlastných postojov či názorov alebo k novým rozhodnutiam….  Ako sa im to darí? Posúďte sami. 

Zdieľať na Facebooku