Prednáška PRAVDA O DROGÁCH  je jednoduchá, faktická, vecná. Prednášatelia sú vyškolení na to, aby so žiakmi a študentmi viedli vyrovnanú diskusiu, vypočuli si ich názor, nepresviedčali ich, ale ukázali im fakty, súvislosti a nechali ich urobiť si vlastný názor. Naši prednášatelia nepoužívajú video prezentácie, grafy ani fotky ihiel či drog. Prednášku so štandardnou osnovou prispôsobujú každej triede na mieru (nedá sa v rovnakom rozsahu hovoriť s 5. ročníkom druhého stupňa a s 3. ročníkom strednej školy), majú skutočný záujem o študentov a používajú dobrú komunikáciu. Vďaka tomu nás potom príjemne „vyšokujú“ spätné väzby od prítomných pedagógov ale najmä od samotných žiakov a študentov. Ako napríklad niektoré z prednášok, ktoré prebehli v uplynulom týždni:

„Ďakujeme veľmi za prednášku. Myslím, že je veľmi dôležité, čo robíte, že žiakom nevnucujete názor, ale im prinášate poznanie.“  Pedagogička SŠ

„Táto prednáška sa mi páčila hlavne z toho dôvodu, že to nebolo násilné odhováranie, ale fakty a skutočnosti reálnych negatív. Veľmi náučná a vecná prednáška.“ Študent SŠ

Piataci na základnej škole našich prednášateľov zase úsmevne a milo prekvapili takto:
Jeden piatačik poslal zo zadnej lavice prednášateľovi lietadielko, na ktorom bolo napísané: „Drogy fuj“ a „Preč s drogamy“. Gramatiku na prednáške o drogách neučíme, ale myšlienka o škodlivosti drog sa k tomuto piatačikovi zrejme dostala! ????

Ďalší piatačik zase napísal: „Zaujalo ma to, že tie nervové súčiastky sa poškodzujú.“ ????

A šiestak: „Ako bolo to zaujímavé dosť sa mi to aj páčilo. Dozvedel som sa zaujímavosti o drogoch.“ ????

Viac spätných väzieb a fotografií z prednášok nájdete v našich mesačných správach tu: MESAČNÉ SPRÁVY.

 

Zdieľať na Facebooku