Prvý mesiac nového školského roka je za nani a našim prednášateľom sa podarilo povedať pravdu o drogách 848 deťom a mladým dospievajúcim na slovenských školách. Čo im tieto informácie priniesli? Pozrite…. (2 min. čítania).

Gymnázium Česká, Bratislava – prednášateľka Erika.
žiačka Gymnázia Česká, Bratislava
SOŠ Očová – prednášateľka Simona.
žiak Gymnázia Česká, Bratislava
ZŠ Moskovská, Bratislava – prednášateľ Mišo.
žiačka Gymnázia Česká, Bratislava
žiak Gymnázia Česká, Bratislava
žiačka S0Š, Dolný Kubín
žiačka SOŠ, Dolný Kubín
žiačka SOŠ, Dolný Kubín
žiak Súkromná SOŠ, Žilina
žiačka ZŠ Moskovská, Bratislava
žiačka ZŠ Moskovská, Bratislava
žiačka Súkromnej SOŠ, Žilina
žiačka Súkromnej SOŠ, Žilina
žiačka Súkromnej SOŠ, Žilina

… takýchto reakcií máme od žiakov základných a stredných škôl stokvy. Ďakujeme pedagógom, preventistom, našim podporovateľom za spoluprácu a podporu.
Cieľom je, aby naša budúca generácia nemala myseľ a telo zaťažené drogami.

Zdieľať na Facebooku