Spolupráce s učiteľmi a preventistami si nesmierne vážime, ceníme si ich neutíchajúci záujem o to, aby pomohli svojim žiakom pochopiť drogy a ich ničivý vplyv na život. Našim cieľom je okrem iného byť  pre týchto učiteľov trvalou a stabilnou podporou – tímom, ktorý stojí za nimi, na ktorý sa môžu kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o pomoc. 

K dnešnému dňu spolupracujeme s viac ako 1 200 školami po celom Slovensku, a o tom, že je to spolupráca plodná, svedčia nielen ďakovné listy zo škôl, hodnotenia prednášok od učiteľov, ktoré si môžete prečítať nižšie, ale hlavne klesajúci trend v užívaní jednotlivých drog, ku ktorému, veríme, našou prácou prispievame. 

„Z našej strany veľká spokojnosť s priebehom prednášky. Prednášajúci zaujal aj mladších žiakov. Páčil sa im aj sľub šerifa v závere prednášky.“

„Prednáška našich študentov veľmi zaujala, dostali informácie o danej problematike z iného zorného uhla.“

„Vaše prednášky sme mali v škole niekoľkokrát a vždy sme maximálne spokojní.“

„Bolo to veľmi zaujímavé a kreatívne poňaté; interaktívne. Veľa som sa dozvedela aj ja (myslím si, že aj my učitelia by sme mali tieto prednášky absolvovať, aby sme mladým dokázali pomôcť).“

„Prednáška bola veľmi poučná, živá, pútava, veľmi ďakujeme.“

„Prednáška s pani Botlíkovou nás veľmi oslovila, preto sme požiadali o ďalšie 2 stretnutia. Žiakov obsah upútal, veľa sa pýtali a zaujímali. Ďakujeme.“

„Prednáška bola veľmi výstižná, zrozumiteľná, s názornými ukážkami. Žiaci boli zapojení, nenudili sa a pochopili podstatu problematiky drog. Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme pani magistre Botlíkovej.“

„Vaša prednáška bola vynikajúca, žiaci boli veľmi spokojní a tiež naši pedagógovia. Robíte super vec, naďalej pokračujte!“

„Rada by som vyjadrila spokojnosť s prednášajúcim p. Prekopom, zaujal deti, žiaci aktívne prijímali informácie a prednáška sa im páčila.“

„Páčila sa nám prednáška lektorky, pretože išlo o živú interakciu so žiakmi, sprístupnené informácie o drogách prispôsobené veku a zaujímavé informácie zo života ľudí, ktorým drogy spôsobili problémy. Hoci žiaci majú nejaké vedomosti, alebo si to aspoň myslia, nechápu logické dôsledky užívania drog.“

„Chcem sa vám poďakovať za prednášky pre našich študentov. Ako je z reakcií našich žiakov zrejmé, prednášky boli pre nich poučné a zaujímavé. Dozvedeli sa mnoho nového, mnohí sa utvrdili v tom, že drogy nie! Aj vďaka Vášmu úsiliu môžeme dúfať, že sa drogám naši žiaci vyhnú.“

„Páčil sa nám priebeh prednášky, spôsob realizácie a zapájanie žiakov.“

„Prednáška bola veľmi zaujímavá, informácie boli podané zrozumiteľnou formou. Príklady zo života boli trefné. Aktivity pre žiakov na lepšie pochopenie témy boli starostlivo vybrané. Zazneli aj nové informácie, prínosné i pre pedagógov. Radi by sme pokračovali v spolupráci i v ďalšom školskom roku, pokiaľ to bude z Vašej strany možné.“

P. Botlíková svojim spôsobom komunikácie vedela strhnúť a zaujať i mladšie deti. Naša prednáška bola pre mladších do 14 rokov a starších nad 14 rokov. Prednášajúca vedela strhnúť zaujať, zapojiť do diskusie, čo hodnotíme ako veľmi dobre.“

„Perfektná komunikácia so žiakmi.“

„Veľmi kvalitná prednáška, detí veľmi zaujala.“

„Pán Prekop bol u nás 2x, jeho prístup vysoko oceňujeme.“

„Vašej prednášky sa tento rok zúčastnili všetky triedy (s výnimkou oktáv, ktoré už neboli na škole, v čase konania prednášok) nášho 8-ročného gymnázia. To je 14 tried po 45 minút. S prednášajúcim sme boli veľmi spokojní. Prednáška bola dynamická, obsahovala množstvo užitočných informácií. Ďakujem.“ 

Zdieľať na Facebooku