Autorom článku je Samuel z Narconon
Ilustračné foto od Markus Winkler on Unsplash.
 
Vzdelávanie v oblasti drog bolo zväčša, napríklad v mojej škole veľmi chabé, chýbalo mu množstvo informácií a nebolo ani trochu poučné. Vnímal som nedostatok porozumenia tejto problematiky na strane učiteľov, rodičov a tým pádom, z môjho pohľadu, na strane „spoločnosti“ ako takej. A to bol jeden z hlavných dôvodov, ktorý zjednodušil mojim priateľom branie drog.  
 
Mnoho mladých v čase dospievania zisťuje, že informácie ich rodičov a autorít nie sú v určitých ohľadoch celkom správne. Všímajú si, že dospelí môžu veci chápať po svojom, nesprávne alebo mať iné pohľady či vnímanie reality než majú oni. Veľa detí dnes vyrastá s veľmi bystrou mysľou. V určitých oblastiach majú tendenciu rozumieť veciam lepšie ako dospelí. 
 
Ako toto súvisí s drogami z mojej vlastnej skúsenosti v blízkosti ľudí, ktorí objavovali,
skúmali, experimentovali a potom pravidelne brali drogy.
 
Keď je oficiálne vzdelávanie ohľadom drog nízkej kvality, chýba mu pravdivosť, informatívna hodnota, presnosť a relevantnosť, zanecháva v mladej mysli veľké prázdne miesto v poznaní toho, čo sú skutočne drogy. Videá alebo informácie, ktoré sme videli my v škole, boli dosť zastarané a drogy boli spravidla zovšeobecnené pod hlavičku „zlé“ a „škodlivé“ – bez vysvetlenia ako a prečo. 
 
Toto otvorilo u mladých dvere postoju, že to je skrátka len ďalšia vec, o ktorej rodičia a dospelí nič nevedia.
 
Nudní dospelí nemali s týmito vecami skúsenosti a tak neboli dôveryhodnými zdrojmi informácií. Informácie zo školy ako aj od rodičov boli brané ako pochybné a nespoľahlivé, v lepšom prípade pravdepodobne dosť nepresné. Keď kamaráti ukazovali drogy iným kamarátom, alebo sa na ne dokonca pýtali dílera, táto osoba bola odhodlaná stať sa veľmi rýchlo spoľahlivým a presným zdrojom informácií. Mala drogy, mala k nim prístup, mala informácie a skutočné skúsenosti – bola zdrojom informácií z prvej ruky.  
 
Zvedaví kamaráti alebo tí, či chceli prvýkrát skúsiť drogu, sa obyčajne pýtali „Čo to je?“ Odpoveďou bol spravidla slangový názov drogy. Nikdy nedostali vedecky presný alebo chemický názov látky, pretože díler ju veľmi zriedka poznal a samozrejme by to neznelo tak „cool a atraktívne“.
 
Hneď po tom nasledovala otázka „Čo to robí“? A bežnou odpoveďou bývalo: hodí ťa to do pohody, rozosmeje ťa, zrelaxuje alebo vyhecuje – samozrejme sa nehovorilo o skutočných chemických reakciách, ku ktorým po užití dochádza v orgánoch ovplyvnených drogou. A vplyv na myseľ či mentálne zdravie sa nespomínal vôbec, akoby niekto, kto takú drogu zoberie, stále držal svoj život pevne v rukách, bol schopný jasne uvažovať a bol úplne bdelý.  
 
Ďalšia častá otázka bola „Koľko si toho môžem dať?“ Čo je samozrejme otázka, ktorá nahráva dílerovi na to, aby poradil ohľadom metód užívania s ohľadom na svoje záujmy – predať v danej chvíli čo najviac a získať potenciálne pravidelného odberateľa. Nikdy neprišla odpoveď „NEBER NIČ“ alebo „nemal by si to brať vôbec“, pretože zdroj, ktorému boli kladené otázky bol, prirodzene, zaujatý a pravdepodobne sám zle informovaný.
 
Informačné vákuum z neadekvátneho vzdelania ohľadom drog, ktoré vzišlo od učiteľov alebo „nudných“ rodičov, mohol „cool“ díler alebo dodávateľ drog či kamarát, ktorý už drogy bral, vyplniť dezinformáciami a stať sa autoritou.
 
Nebezpečná kombinácia. Moji kamaráti prijali tento zdroj, pretože dospelí to celé nechápali, mali zbytočné obavy a ich cieľom bolo pripraviť nás o zábavu (alebo aspoň tak to vtedy vyzeralo).

Preto by som vám rád odporučil, aby ste sa skutočne vzdelali v oblasti drog, pomôžte ostatným, aby sa vzdelali tiež. Ukážte im, čo drogy sú, čo v nich je, čo robia – ich krátkodobé  aj dlhodobé dôsledky. S veľkou pravdepodobnosťou sa môžete naučiť jednu, dve veci a to bez ohľadu na to, čo všetko v tejto oblasti už viete. Vzdelávajte mladých aj ostatných tak, že im dáte šancu urobiť rozhodnutie ohľadom drog založené na skutočných, užitočných, pochopiteľných a presných informáciách.

Z tohto dôvodu vznikla prednáška PRAVDA O DROGÁCH, ktorú už od roku 2009 robí Slovensko bez drog na školách. O tom, že ju tínedžeri a mladí považujú za zdroj dôveryhodných informácií, svedčí hromada hodnotení, ktoré nám po prednáškach píšu. Niektoré si môžete pozrieť v tomto krátkom videu, ďalšie prečitať napríklad v tomto článku alebo v ktoromkoľvek z týchto videí.

Ak chcete byť pre svoje deti, vnúčatá či žiakov dôveryhodný a silnejší zdroj informácií než díleri či kamaráti, ktorí drogy užívajú, využite naše zdroje informácií v týchto brožúrach, ktoré si môžete stiahnuť zdarma. Vo videách, ktoré si s nimi môžete pozrieť.

Odporučte v škole, kam chodia vaše deti či vnúčatá našu prednášku zdarma PRAVDA O DROGÁCH.

Ide nám o spoločný cieľ – aby naše deti, rozumeli tomu, čo drogy sú, aby vedeli, ako fungujú, aké sú s nimi spojené riziká atď. a na základe vlastného porozumenia a presvedčenia urobili rozhodnutie ŽIŤ ŽIVOT BEZ DROG.

 

 

 

Zdieľať na Facebooku