Rodičia: zistite fakty – poznajte svoje práva.

„Nemáme nezávislý platný test pre ADHD*, neexistujú žiadne údaje, ktoré by ukazovali, že ADHD je skutočne porucha v mozgu.“ – National Institute of Health (Národný ústav zdravia, USA)

O ADHD a detských mentálnych poruchách

Niet pochýb o tom, že mnohí rodičia potrebujú pomoc. Či už v súvislosti so sťažnosťami na správanie sa ich detí v škole, alebo s tým, že sami pozorujú u dieťaťa problémy so zvládaním jeho emócií či ťažkosti s učením. Problém je, že takýmto rodičom je často ihneď predostreté, že ich dieťa má „mentálnu poruchu“ a potrebuje „liečiť“. Dostanú „nálepku“ a predpísané psychofarmaká, o ktorých ale rodičia nedostanú žiadne fakty. Napríklad v USA dnes užíva predpísané psychiatrické „lieky“ viac ako 7,2 milióna detí, z toho viac ako 620 000 je mladších ako päť rokov. (zdroj: IQVia)

Americká psychiatrická asociácia, Americká lekárska asociácia a Národný ústav mentálneho zdravia síce pripúšťajú, že neexistujú žiadne lekárske testy, ktoré by potvrdzovali ADHD a iné mentálne poruchy ako „choroby“, no zároveň nerobia nič proti tomu, aby vyvrátili falošnú informáciu, že ide o biologický jav. A diagnóza týchto porúch sa v skutočnosti stanovuje len pomocou zoznamu reakcií v správaní (ako napr. dieťa má problémy sa sústrediť, často niečo stráca, hľadá, zabudne, kam si čo založilo alebo zabudne, že malo niečo urobiť, nevydrží v pokoji, pobehuje, poskakuje, vrtí sa, hrá sa s rukami, stále hovorí a/alebo vydáva zvuky, vykrikuje, skáče do reči…atď.), ktoré sú u detí bežné a nemusia predstavovať mentálnu poruchu. 

Toto neznamená, že deti nemôžu zažívať emočné ťažkosti alebo neoptimálne prejavy v správaní, ale diagnózy týchto mentálnych porúch nie sú to isté ako diagnózy preukázateľných chorôb alebo neoptimálneho zdravotného stavu. Neexistujú k nim žiadne genetické testy, CT mozgu, RTG snímky či inak vedecky potvrdené testy, ktoré by dokazovali prítomnosť mentálnej poruchy ako choroby vyžadujúcej „liečenie“ tak nebezpečnými „liekmi“.  

Rodičom tieto informácie nikto nepovie, naopak, jednoducho im je povedané, že ich dieťa má mentálnu poruchu a až príliš často im je povedané, že potrebuje byť liečené psychofarmakami, vrátane „liekov“ na ADHD, ktoré Americký úrad pre kontrolu liečiv zaradil do rovnakej kategórie ako vysoko návykové látky, ako sú kokaín, morfium a ópium. 

Rodičom s deťmi, ktoré majú problémy s pozornosťou, náladami či správaním až príliš často nie je navrhnuté neškodlivé riešenie, ktorého súčasťou by nebola nutnosť, aby dieťa bralo psychofarmaká. Naopak, ako východisko sú im ponúknuté „lieky“, ktoré obsahujú viac ako 286 varovaní od medzinárodných úradov pre kontrolu liečiv.

Čo môže urobiť rodič?

Ako prvé by rodič mal vedieť, že neexistujú žiadne lekárske testy, ktoré by dokazovali, že jeho dieťa je „mentálne choré“ a akákoľvek diagnóza mentálnej poruchy je založená čisto na názore – v skutočnosti, na zozname reakcií v správaní.  

A preto, keď lekár povie, že dieťa má „mentálnu poruchu“ a musí dostať „lieky“:

1. Vyžadujte laboratórny test, CT mozgu, krvné testy alebo RTG mozgu, ktoré jasne preukážu, že dieťa má mentálnu poruchu (nič také neexistuje), ktorá si vyžaduje „liečbu“ psychofarmakami. 

2. Ak sú dieťaťu odporučené „lieky“, pozorne si prečítajte príslušný príbalový leták, prípadne si vytlačte sumár z medzinárodných varovaní či štúdií ohľadom drogy (odkazy nájdete na konci článku) a predložte ho lekárovi. Opýtajte sa ho, či si je týchto varovaní ohľadom rizík daného „lieku“ vedomý (bohužiaľ, mnohí lekári sú uisťovaní o bezpečnosti liekov zástupcami farmaceutických spoločností). 

3. Ak vám lekár poskytne niečo, o čom tvrdí, že to je dôkaz „mentálnej poruchy“, kontaktujte Občiansku komisiu za ľudské práva a požiadajte o pomoc v získaní dôkazu o tom, že nech už vám bolo ako „dôkaz“ poskytnuté akýkoľvek, nie je to pravda. 

4. Na zvládnutie detských problémov s náladami, pozornosťou a správaním existujú neškodlivé medicínske alebo iné alternatívy. Máte právo ich poznať a požiadať lekára o liečenie bez použitia nebezpečných liečiv. Rovnako máte právo na iný odborný názor.

Bežné psychiatrické „lieky“ podávané deťom sú medzinárodnými úradmi pre kontrolu liečiv zdokumentované ako spôsobujúce infarkt, mozgovú porážku, diabetes, halucinácie, násilné správanie, mánie, vraždy, agresiu, depresiu, samovraždy a smrť. 

Rodičom jednoducho tieto fakty o predpisovaných psychiatrických „liekoch“ nie sú poskytnuté aj napriek tomu, že majú právo na úplné informácie, aby mohli poskytnúť informovaný súhlas s použitím „liekov“ predpisovaných ich dieťaťu.

Deťom sú bežne predpisované „lieky“ ako Ritalín (v ČR), Cocnerta, Strattera, Atominex a ďalšie, pričom rodičom nie sú poskytnuté varovania o známych rizikách s nimi spojenými. Už len zbežný pohľad do príbalového letáku rodičovi odhalí, že napr. Concerta obsahuje „liečivo metylfenidátchlorid, stimulant príbuzný amfetamínu, čo je odborný názov pre pouličnú a nebezpečnú drogu speed.

Ako rodič máte práva. Máte právo na pravdivé informácie, máte právo žiadať o prístup a snahu zo strany lekára riešiť problém dieťaťa bez použitia látok, ktoré ohrozujú jeho život. 

Hoci Slovensko bez drog nepropaguje konkrétnych lekárov, zdravotnícke organizácie či skupiny, na nižšie uvedených kontaktoch, môžete získať pomoc či potrebné informácie o tom, ako riešiť niektoré tu uvedené problémy bez nutnosti podávať dieťaťu návykové a živo ohrozujúce látky. 

Pokiaľ má dieťa problémy so sústredením, pozornosťou, nechuťou k učeniu, problémy s čítaním či písaním a pod., môžete požiadať o radu napr. v Centrum Basic na telefónnom čísle 0910 499 037 alebo riaditelsk@centrumbasic.sk.


*(Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou)

Užitočné odkazy (v anglickom jazyku):

Medzinárodné varovania a štúdie Pre lieky na ADHD nájdete varovania a štúdie tu.
Pre antidepresíva a hypnotiká nájdete varovania a štúdie tutu.
Pre sedatíva nájdete varovania a štúdie tu.

zdroj: https://www.cchrint.org/issues/childmentaldisorders/
Photo by Tadeusz Lakota on Unsplash
Photo by Carlos Magno on Unsplash

Zdieľať na Facebooku