Školský rok 2022/23 je za nami a sme radi, že ho opäť môžeme považovať za výnimočne úspešný z pohľadu kvalitatívneho i kvantitatívneho. Posúďte sami.

Neustále sa nám darí zvyšovať počet detí a mladých dospievajúcich, ktorí dostanú pravdivé informácie o tom, čo robia drogy s telom a mysľou, čo je to návyk, alebo prečo vlastne človek vôbec začne brať drogy, ale aj o tom, čo je šťastie a ako si šťastie v živote zabezpečiť. Samozrejme, že hneď v úvode prednášky sa so žiakmi rozprávame aj o tom, čo je to vlastne pravda. Pozrite sa, ako dopadol tento školský rok, čo sa týka počtu žiakov na prednáške PRAVDA O DROGÁCH👇

Nesmierne nás tešia reakcie, ktoré nám žiaci po prednáške PRAVDA O DROGÁCH píšu. Ak potrebujete posilniť svoju vieru v budúcu generáciu, prezrite si ich 👇

Ďakujeme učiteľom za skvelú spoluprácu a podporu. Ďakujeme vám – našim prispievateľom, priateľom a podporovateľom – vám všetkým, ktorí nám fandíte a sledujete nás. 💜

Zdieľať na Facebooku