O nás

Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010.

Hlavným a jediným cieľom združenia Slovensko bez drog je zabezpečiť zníženie užívania legálnych a nelegálnych drog žiakmi ZŠ a SŠ. 

Chceme, aby deti dostali naše informácie o drogách skôr, ako sa k nim dostanú falošné a účelové informácie, ktoré im poskytnú tí, čo na drogách zarábajú.

Chceme, aby naše deti rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi…).

Robíme všetko čo vieme, aby mali deti možnosť urobiť včas vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú.

Naše ciele napĺňame formou protidrogových preventívnych prednášok, ktoré robíme priamo na školách v čase vyučovania. Žiakom druhého stupňa ZŠ a študentom SŠ poskytujeme fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Prednášky pozostávajú z 10 tém/právd o drogách, v rámci ktorých rozoberáme to, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie pričiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelagálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú drogy v tele, aká je skutočná pravda o Marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou, atď…

Popis našich prednášok pre žiakov druhého stupňa ZŠ a pre stredoškolákov nájdete TU.

Počas prednášok deťom vysvetľujeme a diskutujeme s nimi o tom, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine,… Mnoho vlastných postrehov a pozorovaní toho, ako legálne a nelegálne drogy fungujú a pôsobia, nám počas prednášok hovoria priamo žiaci a študenti.

Na prednáškach často diskutujeme o témach, ako je používanie drog v zdravtníctve a o tom, prečo je v poriadku používať morfium (heroin) pri obrovských bolestiach pacienta pri nejakom zranení a prečo nie je v poriadku dať si dávku heroinu, keď sa niekto nudí alebo je smutný. Toto mnohým žiakom a študentom vôbec nie je jasné. 12, 13 a 14 ročné deti jednoducho nerozumejú tomu, ako je možné, že niekedy je použitie nejakej drogy v poriadku a inokedy zase nie. Rovnako ako nerozumejú tomu, prečo „je v poriadku“ keď ich rodičia fajčia a pijú, pričom oni to robiť nemôžu.

Deti potrebujú poznať odpovede na tieto otázky a na základe toho, čo od nich počúvame na našich prednáškach vieme, že veľa z nich na ne odpovede nemá. A preto sa často práve v tomto veku stáva to, že im nejaký starší „kamarát“ dá „dobrú radu“ o tom, že fajčiť marišku nie je o nič horšie ako piť pivo a pivo predsa pije každý dospelý, tak to predsa nemôže byť nič zlé… Alebo že marihuana sa predsa bežne používa v lekárstve, takže dať si z času na čas jointa predsa nemôže uškodiť… A takto nejako sa na drogy nechajú prvý krát nahovoriť, vyskúšajú ich. A časť z nich pri nich potom zostane.

Jedna naša prednáška je určená pre maximálne 50 žiakov (ideálne sú skupiny do 30 detí). Na našich prednáškach sa vždy zúčastňujú aj učitelia. Niekedy na ne prizývame mestkých policajtov a známe osobnosti zo športu a hudby, prípadne hercov, ktorí sú pre deti vzormi a dokážu ich pozitívne ovplyvniť a motivovať.

Naše prednášky sú bezplatné. Robíme ich bez nároku na odmenu alebo ocenenia. Do boja proti drogám vkladáme vlastný čas, zdroje a energiu. Našou jedinou motiváciou je to, že pre naše deti a deti našich detí vytvárame šancu žiť život bez drog. Našou jedinou odmenou je to, keď si po prednáške prečítame odpovede deciek a keď v nich nájdeme slová ako – „dozvedel som ako drogy fungujú a čo mi môžu spôsobiť a preto s nimi nikdy nechem mať nič spoločné“.

Naše doterajšie výsledky nájdete TU.

Mnoho škôl nám po prednáškach zaslalo ďakovné listy. Nájdete ich TU. Viac ako 70% škôl nám po prednáškach zaslalo spätné väzby, pričom 91% škôl hodnotí našu prednášku ako lepšiu alebo rovnako dobrú ako iné prednášky, ktoré na škole mali, 95% hodnotí prednášateľa ako výborného alebo primeraného a 94% škôl tvrdí, že deti obsah našej prednášky zaujal.

Na mnohých našich prednáškach sa zúčastnili aj médiá a uverejnili o nich články a reportáže. Nájdete ich TU.