Fajčenie elektronických cigariet (tzv. vapovanie) je alternatívou bežného fajčenia, to ho však nerobí menej nebezpečným.

Vapovanie – inhalovanie aerosólu prostredníctvom rôznych zariadení – má vyriešiť staré problémy, ale v skutočnosti vytvára nové. Aerosól v e-cigaretách obsahuje malé častice s rozličným množstvom toxických látok. E-cigarety, ktoré si od roku 2007 získavajú čoraz viac popularity, dnes vyzerajú celkom ako bežné cigarety, vapovacie perá vyzerajú ako plniace perá a stretneme sa aj s pokročilejšími vaporizérmi zvanými „módy“.

Avšak množstvo problémov spojených s rakovinou, ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievnymi ochoreniami, suchými ústami či závratmi, neustále rastie. Fakt, že človek necíti dym z cigarety či marihuany, mu dáva falošný pocit, že fajčí zdravšie. Dôkazy nasvedčujú tomu, že práve neprítomnosť dymu a jeho zápachu povzbudzuje mladistvých k vapovaniu a k používaniu e-cigariet. Skutočnosť je taká, že dnes už sú e-cigarety medzi mladistvými napríklad v USA populárnejšie než bežné cigarety. V tejto krajine zaznamenali nárast používania e-cigariet medzi stredoškolákmi o 900 percent, pričom 40 percent mladých užívateľov e-cigariet nikdy predtým pravidelne nefajčilo tabak.

Vapovanie sa stalo populárnym a priťahuje ľudí, ktorí ho uprednostňujú kvôli absencii dymu a atraktívnym chutiam či farebnosti, prináša však so sebou vlastný balík ochorení.

Vapovaním sa namiesto bežných cigariet užíva nikotín, namiesto marihuany sa týmto spôsobom užíva THC. Nikotín je droga (návyková a omamná látka), zvyšuje krvný tlak a prudko zvyšuje adrenalín, čím zvyšuje srdečný tep a s ním i pravdepodobnosť srdcového infarktu. Mnohé e-cigarety majú vyšší obsah nikotínu a THC než bežné cigarety. THC je látka, ktorá dodáva marihuane väčšinu jej psychoaktívnych účinkov. Pri vapovaní THC dochádza k inhalovaniu zvyškových rozpúšťadiel v marihuanovom oleji a rovnako sa zvyšuje miera užívania kvôli ľahkosti a prakticky bezzápachovosti tejto metódy.

PRAVDA O DROGÁCH NA SLOVENSKU

E-cigarety sa radia medzi bežne dostupné návykové a omamné látky vytvárajúce závislosť a poškodenie organizmu a preto aj v tomto prípade nastala nevyhnutnosť skorej informovanosti a vzdelávania. Tým napomáha aj naša beseda PRAVDA O DROGÁCH, ktorú už od roku 2009 úspešne realizujeme na slovenských školách. A o tom, že v tomto úsilí nie sme sami, hovoria aj svedectvá z celého sveta.  

 

PRAVDA O DROGÁCH VO SVETE

Materiály Pravda o drogách používa množstvo rôznych organizácií po celom svete a využívajú ich v rozličných oblastiach pôsobenia. Tu je zopár príkladov.

Prezident ASOCIÁCIE VZDELÁVANIA V DOPRAVNEJ BEZPEČNOSTI, JUŽNÁ KAROLÍNA

Pravdu o drogách používame pri výuke nových šoférov a u mnohých mladých ľudí, ktorí nad drogami uvažovali, sa nám podarilo zmeniť ich pohľad.

Výkonný riaditeľ PREVENČNÝCH PROGRAMOV A ROZVOJA INTEGRÁCIE RODINY, KALIFORNIA

Program Pravda o drogách denne využívame vo veľkej miere v práci na základných školách. Veľmi usilovne pracujeme so žiakmi, aby boli veľmi jasne informovaní o následkoch vstupu do sveta drog. Dnes zaznamenávame 30 % pokles prvoužívateľov vďaka tomu, že títo mladí sú si už vedomí povahy drog a sú rozhodnutí ich nebrať.

Riaditeľka, OASIS – CENTRUM PODPORY PRE DOROGOVO ZÁVISLÝCH, GRÉCKO

Vaše brožúrky sú výnimočné v mnohých ohľadoch. Čitateľovi zabezpečujú cielený a úplný prehľad o každej droge a ich súčasťou sú aj osobné príbehy tých, ktorí danú drogu užívali – ich skúsenosti, dôsledky a vplyv na rodiny. Brožúry sú estetické, živé a zrozumiteľné. Dokonca aj tvar a veľkosť a kvalita sú veľmi praktické.

Náčelník polície, RIO DE JANEIRO, BRAZÍLIA

Pridali sme sa k partnerskému programu, aby sme mladých ľudí vzdelávali ohľadom drog a tak spoločnosti zabezpečovali prostriedky pre rast a prosperitu. Spoločne prispejeme k naplneniu motta „najefektívnejší nástroj v boli proti drogám je vzdelanie.“

 

Zdroj: https://www.drugfreeworld.org/newsletter/volume3/issue4/the-truth-about-vaping.html

 

 

Zdieľať na Facebooku