Fajčenie elektronických cigariet (tzv. vapovanie) je alternatívou bežného fajčenia, to ho však nerobí menej nebezpečným.

Vapovanie – inhalovanie aerosólu prostredníctvom rôznych zariadení – má vyriešiť staré problémy, ale v skutočnosti vytvára nové. Aerosól v e-cigaretách obsahuje malé častice s rozličným množstvom toxických látok. E-cigarety, ktoré si od roku 2007 získavajú čoraz viac popularity, dnes vyzerajú celkom ako bežné cigarety, vapovacie perá vyzerajú ako plniace perá a stretneme sa aj s pokročilejšími vaporizérmi zvanými „módy“.

Avšak množstvo problémov spojených s rakovinou, ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievnymi ochoreniami, suchými ústami či závratmi, neustále rastie. Fakt, že človek necíti dym z cigarety či marihuany, mu dáva falošný pocit, že fajčí zdravšie. Dôkazy nasvedčujú tomu, že práve neprítomnosť dymu a jeho zápachu povzbudzuje mladistvých k vapovaniu a k používaniu e-cigariet. Skutočnosť je taká, že dnes už sú e-cigarety medzi mladistvými napríklad v USA populárnejšie než bežné cigarety. V tejto krajine zaznamenali nárast používania e-cigariet medzi stredoškolákmi o 900 percent, pričom 40 percent mladých užívateľov e-cigariet nikdy predtým pravidelne nefajčilo tabak.

Vapovanie sa stalo populárnym a priťahuje ľudí, ktorí ho uprednostňujú kvôli absencii dymu a atraktívnym chutiam či farebnosti, prináša však so sebou vlastný balík ochorení.

Vapovaním sa namiesto bežných cigariet užíva nikotín, namiesto marihuany sa týmto spôsobom užíva THC. Nikotín je návykový, zvyšuje krvný tlak a prudko zvyšuje adrenalín, čím zvyšuje srdečný tep a s ním i pravdepodobnosť srdcového infarktu. Mnohé e-cigarety majú vyšší obsah nikotínu a THC než bežné cigarety. THC je látka, ktorá dodáva marihuane väčšinu jej psychoaktívnych účinkov. Pri vapovaní THC dochádza k inhalovaniu zvyškových rozpúšťadiel v marihuanovom oleji a rovnako sa zvyšuje miera užívania kvôli ľahkosti a prakticky bezzápachovosti tejto metódy.

PRAVDA O DROGÁCH NA SLOVENSKU

E-cigarety sa radia medzi bežne dostupné návykové látky vytvárajúce závislosť a poškodenie organizmu a preto aj v tomto prípade nastala nevyhnutnosť skorej informovanosti a vzdelávania. Tým napomáha aj naša beseda PRAVDA O DROGÁCH, ktorú už od roku 2009 úspešne realizujeme na slovenských školách. A o tom, že v tomto úsilí nie sme sami, hovoria aj svedectvá z celého sveta.  

 

PRAVDA O DROGÁCH VO SVETE

Materiály Pravda o drogách používa množstvo rôznych organizácií po celom svete a využívajú ich v rozličných oblastiach pôsobenia. Tu je zopár príkladov.

Prezident ASOCIÁCIE VZDELÁVANIA V DOPRAVNEJ BEZPEČNOSTI, JUŽNÁ KAROLÍNA

Pravdu o drogách používame pri výuke nových šoférov a u mnohých mladých ľudí, ktorí nad drogami uvažovali, sa nám podarilo zmeniť ich pohľad.

Výkonný riaditeľ PREVENČNÝCH PROGRAMOV A ROZVOJA INTEGRÁCIE RODINY, KALIFORNIA

Program Pravda o drogách denne využívame vo veľkej miere v práci na základných školách. Veľmi usilovne pracujeme so žiakmi, aby boli veľmi jasne informovaní o následkoch vstupu do sveta drog. Dnes zaznamenávame 30 % pokles prvoužívateľov vďaka tomu, že títo mladí sú si už vedomí povahy drog a sú rozhodnutí ich nebrať.

Riaditeľka, OASIS – CENTRUM PODPORY PRE DOROGOVO ZÁVISLÝCH, GRÉCKO

Vaše brožúrky sú výnimočné v mnohých ohľadoch. Čitateľovi zabezpečujú cielený a úplný prehľad o každej droge a ich súčasťou sú aj osobné príbehy tých, ktorí danú drogu užívali – ich skúsenosti, dôsledky a vplyv na rodiny. Brožúry sú estetické, živé a zrozumiteľné. Dokonca aj tvar a veľkosť a kvalita sú veľmi praktické.

Náčelník polície, RIO DE JANEIRO, BRAZÍLIA

Pridali sme sa k partnerskému programu, aby sme mladých ľudí vzdelávali ohľadom drog a tak spoločnosti zabezpečovali prostriedky pre rast a prosperitu. Spoločne prispejeme k naplneniu motta „najefektívnejší nástroj v boli proti drogám je vzdelanie.“

 

Zdroj: https://www.drugfreeworld.org/newsletter/volume3/issue4/the-truth-about-vaping.html

 

 

Zdieľať na Facebooku