Skôr, ako začneme hovoriť o legalizácii marihuany, treba si objasniť, čo to legalizácia je. Často sa totiž zamieňa s dekriminalizáciou, ktorá sa na Slovensku v poslednej dobe skloňuje vo všetkých pádoch a prezentuje sa ako „náprava spravodlivosti“, no môže sa z nej ľahko stať predvoj legalizácie tejto nebezpečnej psychoaktívnej látky. 

Čo je teda dekriminalizácia a čo legalizácia marihuany?

Dekriminalizácia marihuany znamená, že určité konanie súvisiace s touto drogou už viac nebude zákonom definované ako trestný čin (napr. držanie a konzumácia). Na takéto činy sa však môžu stále vzťahovať sankcie; ako napríklad pokuty či odobratie vodičského preukazu alebo len napomenutie.

Naopak, pri legalizácii ide o proces, v ktorom určitá aktivita, ktorá bola predtým zákonom definovaná ako nezákonná a zakázaná, či prísne regulovaná, je teraz legálna a upravená konkrétnym zákonom. V súvislosti s drogami sa tento termín najčastejšie používa pri legalizácii marihuany, kde ide o zákonom regulované prechovávanie, výrobu a distribúciu marihuany. Legalizácia by znamenala, že takéto aktivity, vrátane užívania a držania, by boli regulované zákonnými normami rovnako, ako je to s alkoholom či tabakovými výrobkami.

„Vstupná brána“ ako mýtus

V debatách o legalizácii marihuany sa zástancovia marihuanového priemyslu často uchyľujú k chabým argumentov zo zastaraných štúdií a zveličujú, aby „prelomili mýty o marihuane“. V prvom rade, obhajcovia legalizácie marihuany pravidelne popierajú, že by táto droga pôsobila ako „vstupná brána“ k nebezpečnejším drogám. A zatiaľ čo je pravda, že väčšina ľudí, ktorí užívajú marihuanu, neprejde na tvrdšie drogy, veľká väčšina tých, ktorí skúsili heroín alebo kokaín či lieky na predpis, marihuanou začali. Áno, „začínali aj tým, že pili mlieko“, sarkasticky sa hneď ozývajú niektorí zástancovia legalizácie, až na to, že medzi pitím mlieka a užívaním drog neexistuje prepojenie.

Výskumy ukazujú, že užívatelia marihuany sú 2,6-násobne náchylnejší užívať opioidy, pravdepodobne kvôli tomu, ako mozog neustále dychtí po častejších a častejších stavoch „high“ (opojenia).

Niektorí si „vstupnú bránu“ v podobe marihuany nesprávne vysvetľujú tak, že marihuana okamžite po užití spôsobí, že človek siahne po heroíne. Takto to bežne nie je. Pravda je, že ľudia, ktorí užívajú drogy, obyčajne neberú len jednu. Navyše, analýza niekoľkých ďalších nedávno vydaných štúdií v jednom z popredných odborných časopisov Addiction (Závislosť) odhalila, že u užívateľov marihuany je 2,5-násobne vyššia pravdepodobnosť prechodu k závislosti od opioidov*. 

Zástancovia legalizácie tvrdia, že neexistujú dôkazy prepojenia medzi marihuanou a kriminalitou. Napríklad, Christopher Ingraham (bývalý reportér) v nedávnom vydaní Washington Post v rubrike čitateľských názorov, až zúrivo zamieta takúto súvislosť a svoj postoj významne opiera o prácu jedného výskumníka finančne prepojeného na marihuanový priemysel (fakt, ktorý Ingraham neodhalil) a tiež o osem rokov starý výskum, ktorý nezohľadňuje novšie zistenia.

Čo hovoria vedci a štúdie?

Zatiaľ čo je ťažké povedať, či legalizácia marihuany spôsobuje kriminalitu, množstvo výskumov naznačuje značnú súvislosť. Štúdia z roku 2019 predkladá záver, že vznik výdajní marihuany v Denveri významne súvisel s nárastom kriminality. Podľa ďalšej správy zo štátu Kolorádo miera trestných činy súvisiacich s marihuanou sa od doby jej legalizácie zvýšila. Výdajne marihuany patria medzi hlavné terče lúpeží. Keď vezmeme do úvahy nesmierne množstvo produktov uložených rovno za pultom, ktoré môžu byť neskôr predané na čiernom trhu, niet sa to čudovať 

A v oblastiach, kde je marihuana „legálna“, čierny trh s touto drogou prekvitá. Niekoľko štátov a miest v Spojených štátoch, vrátane Los AngelesOregonu a Koloráda, zaznamenalo od legalizácie marihuany nárast trestnej činnosti spojenej s touto psychotropnou látkou. DEA (Americký úrad pre kontrolu liečiv) vo svojej Správe z roku 2019 uvádza, že oblasti, kde polícia zadržala najvyššie objemy marihuany a marihuanových produktov, boli práve štáty, kde je marihuana legálna, a štáty s nimi susediace. Legalizácia poskytuje krytie priekupníkom drog a to aj násilným medzinárodným zločineckým organizáciám.

Legalizácia – nástroj kontroly, ktorý zlyhal

Spomenúť treba aj fakt, že legalizácia vyvoláva dojem, že marihuana je bezpečná a následky jej užívania sa tak berú na ľahkú váhu. Dnešná marihuana je približne 50-násobne silnejšia ako marihuana, ktorá sa užívala v minulosti a spôsobuje u ľudí oveľa viac ako „malé uvoľnenie“. Priemerná koncentrácia THC – ktoré určuje silu drogy – bola ešte pred pár desiatkami rokov iba 3%. Dnes sú bežné marihuanové produkty aj s 99% koncentráciou. Objavujú sa dokonca aj vo forme rôznych potravín (cukríkov, tyčiniek a pod.). Štúdia z roku 2020 zistila, že 90% marihuanových produktov v USA predávaných ako „liečivých“ mali o 15% vyšší obsah THC – približne dvoj až trojnásobne viac ako množstvo potrebné na zmiernenie neuropatickej bolesti (bolesti vyvolanej poškodením nervového systému). 

Vedci potvrdzujú škodlivosť týchto produktov. V tejto štúdii sa ukázalo, že pravidelní užívatelia marihuanových produktov s vysokým obsahom THC sú päťnásobne náchylnejší na to, že sa u nich vyvinie schizofrénia či psychóza. V skutočnosti, šesť tuctov štúdií potvrdzuje spojitosť medzi užívaním silnej marihuany a vznikom psychóz. 

Holandská štúdia z roku 2018 vrhá svetlo na riziká marihuany s vysokým obsahom THC. Ten narástol z 9% v roku 2000 na 20% v roku 2004. Tento nárast bol sprevádzaný zvýšeným počtom ľudí, ktorí vyhľadali pomoc s riešením svojich problémov pochádzajúcich z užívania marihuany. Naopak, keď koncentrácia THC v roku 2015 poklesla, znížilo sa aj množstvo jedincov hľadajúcich pomoc. Tieto zistenia viedli k tomu, že v Holandsku sa zaviedli regulácie v súvislosti s mierou koncentrácie THC v marihuane. 

V roku 2020 sa Vermont stal prvým štátom v USA, ktorý zaviedol reguláciu koncentrácie THC. Marihuana s vyšším obsahom THC  jednoznačne zvyšuje riziká a mentálne a fyzické poškodenia (či už dlhodobé alebo krátkodobé), ktoré z jej užívania vyplývajú, no na druhej strane predstavuje obrovský stroj na peniaze pre marihuanový priemysel. Niet divu, že sa vytrvalo stavia proti týmto rozumným reguláciám.

Obhajcovia legalizácie marihuany často argumentujú tým, že veda je na ich strane. Pravda je úplne opačná: Nejedna významná zdravotnícka asociácia je proti jej legalizácii. 

A tak už zostával len otázkou – kto a prečo by si želal dekriminalizovať a následne azda aj legalizovať marihuanu na Slovensku?

*Opioidy: látky chemicky aj účinkami podobné opiátom (zlúčeninám obsiahnutým v ópiu, čo je extrakt z nezrelých makovíc maku siateho. Ide o kategóriu drog, do ktorej patrí heroín, ale aj lieky proti bolesti obsahujúce tieto látky, ktoré sú bežne dostupné na predpis (napr. morfín, fentanyl, oxykodom a pod.)

Video – fakty o marihuane, ktoré zrejme ešte nepoznáte (kliknite na „Prehrat na YouTube)

Zdroj: https://www.newsweek.com/scientific-research-debunks-common-pro-pot-arguments-opinion-1615863

Zdieľať na Facebooku