Má byť učiteľ vodca?

Už niekoľko rokov mám, vďaka práci v Slovensko bez drog možnosť pozorovať prácu zamestnancov škôl, či už štátnych alebo súkromných, a to od riaditeľov, učiteľov, výchovných poradcov až po pani kuchárky v jedálňach. Bez ohľadu na to, akú prácu v našom školstve zastávate, prispievate k vytváraniu budúcnosti a myslím, že je úplne na mieste, poďakovať vám za to! Ďakujeme!

Každá veta, úsmev, výchovná rada alebo samotné vyučovanie formuje mládež. Je až neuveriteľné, ako si nás žiaci všímajú, vyhodnocujú a následne sa rozhodujú, akí chcú alebo nechcú byť oni sami. Všimla som si, že učitelia, ktorí zachovávajú voči žiakom určitý rešpekt, berú ich ako premýšľajúcich jedincov, nedupú po ich osobnostiach a zároveň pôsobia ako vodcovia, dostávajú od žiakov naspäť dôveru, úctu, rešpekt a ochotu komunikovať. Dokonca majú v predmetoch, kde takýto učiteľ pôsobí, lepšie výsledky.

Vyučovacia hodina s pevnou disciplínou a dobrým vedením je pre žiaka obrovským prínosom, hoci to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať. Na ktoré vyučovacie hodiny a ktorého učiteľa si vy (v dobrom) pamätáte najlepšie? Je dosť možné, že ako žiaci ste to tiež nedávali najavo, ale vedeli ste, že princíp „ako ja iným, tak oni mne“, funguje. Ak bol učiteľ férový voči vám, boli ste vy férový voči nemu.

Byť učiteľom si vyžaduje ohromnú dávku kreativity. Máte pred sebou neustále nové tváre, nové osobnosti a nové výzvy. Nedá sa učiť stále rovnako, pretože žiaci a študenti nie sú rovnakí. Avšak zvoliť k nim jednotný prístup je možné: akceptovať ich ako premýšľajúcich jedincov a dobre s nimi komunikovať môže pri výuke vždy len pomôcť. Nemyslím tým, že učiteľ sa má podriaďovať osobnosti žiaka, to nie! Ako hovorí John Eric Adair, britský akademik a teoretik vodcovstva:

 

„K tímovej práci sa neprichádza len náhodou, 
je to výsledok dobrého vedenia.“

 

Jasná inštrukcia a trvanie na tom, aby bola splnená, ako aj koordinácia a dobrá kontrola sú nutnosti pre dobré fungovanie skupiny. Mnohí prirodzene cítite, s kým sa vám pracuje najlepšie. S ľuďmi, ktorí vás berú ako osobnosti, majú pevné zásady, držia slovo a vyžadujú rovnaký prístup aj od vás? Alebo s takými, ktorí nedodržiavajú dohody, čas pre nich nehrá rolu, sú síce usmiati, príjemní, no každú chvíľu sa za niečo ospravedlňujú a podobne.

Všimnite si vo svojom okolí ľudí, ktorí skutočne dosahujú v živote výsledky… sú to VODCOVIA. Dwight David Eisenhower, vojak a 34. prezident Spojených štátov o vodcovstve  napísal:

 

„Vodcovstvo je schopnosť rozhodnúť o tom, čo má byť urobené,
a potom dosiahnuť, aby to bolo vykonané.“

 

Vy viete, že vodca nemá vyžadovať splnenie úloh silou, hnevom a krikom. Možno splnenie dosiahne, ale zároveň dosiahne u ľudí strach či vzdor a nie prirodzenú autoritu a ochotu spolupracovať.

Mnohí ste pevní, schopní a práca v školstve prináša neustále výzvy a vyžaduje nové postoje. Jeden kamarát mi raz povedal: „Nechci, aby boli veci ľahšie, chci, aby si bola silnejšia!“ Na svojich prednáškach vidím, že mnohí z vás, milí pedagógovia, sa neustále učíte nové veci, cítite sa vzdelanejší, schopnejší a hodnotnejší a preto si myslím, že vyžadovať od žiakov presne to isté, nepovoliť a držať ich dobrou a pozitívnou motiváciou neustále „v obrátkach“ je to, čím im učiteľ môže prospieť najviac, dokonca i nadiaľku.

Budúcnosť je výzva pre každého, ako pre žiakov a študentov, tak aj pre nás. Vy, milí naši učitelia, ju držíte v rukách.

 

„O budúcom úspechu nerozhodne, to čo už vieme,
ale to,
čo nové sa naučíme.“

 

Všetkým vám prajem, aby sa vám darilo byť vodcami a aby ste sa so žiakmi nemuseli trápiť zhrbení ťažobou ako Burlaky na Volge.

 

Držím palce a srdečne zdravím,
Mgr. Erika Botlíková

 

Autorka článku vyše 8 rokov pôsobí ako prednášateľka v združení Slovensko bez drog, ktoré na Slovensku od roku 2009 pôsobí v oblasti drogovej prevencie. Prostredníctvom interaktívnej prednášky PRAVDA O DROGÁCH vzdeláva mladistvých v oblasti rizík užívania drog a drogovej prevencie. Za svoje pôsobenie v združení odprednášala už stovky hodín a jej prednáškami prešli tisíce žiakov a študentov.

 

 

Zdieľať na Facebooku