Akou informáciou disponujete v súvislosti s dnešnou mládežou a drogami? Nie je to náhodou niečo také, že drogy sú medzi mladými ľuďmi dnes veľmi rozšírené a mnoho mladých droguje, a že je to zlé a takmer beznádejné… a podobne?

My v Slovensku bez drog sme v prvej línií – v priamom kontakte – s touto „mládežou postihnutou drogami“ a viete čo? Veľká väčšina tejto mládeže je v prvom rade „postihnutá“ zdravým rozumom a ochotou pozerať sa na svet vlastným očami, utvárať si vlastný názor a rozhodnutia. Posúďte sami – tu sú ich autentické reakcie na našu prednášku PRAVDA O DROGÁCH, ktorú už viac ako 12 rokov robíme na slovenských základných a stredných školách, internátoch, v športových kluboch, zariadeniach špeciálneho vzdelávania atď.

 

PRAVDA O DROGÁCH NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

PRAVDA O DROGÁCH NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Dozvedel som sa, že droga je zlá, že celý život ju budeš mať v tele, stále na ňu budeš mať chuť, budem sa dobre cítiť, ale po čase to bude mať horší a horší účinok na moje telo a nielen ja sa budem odsudzovať, ale aj iní. Takže som sa dozvedel, že droga je zlá pre moje telo. Dosť mi to pomohlo, ďakujem. D. L. – 8. ročník

Dozvedel som sa, že keď si dám už raz tú drogu alebo alkohol, tak ju budem mať navždy v tele. A. J. – 7. ročník

Naučil som sa to, že napríklad som nevedel, že drogy sa ukladajú do tukov
a pri spaľovaní sa naspäť vylučujú do tela. To bolo podľa mňa dosť zaujímavé. K. O. – 8. ročník

Mne sa táto hodina páčila, dozvedel som sa nové veci, napr. to, že keď si dám drogu, tak mi môže zostať v tele do konca života a ešte aj to, že keď užívam drogy a zapotím sa, tak budem mať na ne ešte väčšiu chuť. Páčilo sa mi, že nám to prednášajúci pekne a zrozumiteľne vedel vysvetliť. Dozvedel som sa veci, ktoré som doteraz ani nikde nepočul. D. P. – 7. ročník

Táto hodina bola celkom prospešná, myslel som si, že to nebude až tak zaujímavé, ale celkom som sa započúval. Š. O. – 8. ročník

Dozvedela som sa veľa nových a zaujímavých informácií. Pre mňa najzaujímavejšou témou bola funkcia našej mysle a trvácnosť drog v našom organizme. H. D. – 7. roční

Pán Rastislav Bobček nás naučil veľa nových a dôležitých informácií. Jeho vyučovacia hodina ma veľmi zaujala. Jeho slová si budem pamätať do konca života. S. B. – 7. ročníka                       

Na hodine o drogách ma najviac zaujalo, že keď človek berie drogy, ukladajú sa mu do tukových zásob, pri vyčerpaní mu odtiaľ odchádzajú a môže kedykoľvek dostať chuť na drogy. Predtým som to nevedela a som aspoň o niečo múdrejšia. Pán Bobček tému pekne a pútavo vysvetlil a všetkému som porozumela. Teraz viem, aké drogy naozaj sú, nemá zmysel ich začať brať a pokaziť si nimi celý život. Dúfam, že sa počet ľudí závislých na drogách zmenší a svet sa stane lepším miestom. Hodina sa mi páčila a veľa som si z nej zobrala. L.V. – 7. ročník

Prezentácia od pána Bobčeka ma veľmi zaujala, dozvedel som sa toho mnoho nového a utvrdilo ma to v tom, že nikdy nebudem brať žiadnu omamnú alebo návykovú látku. Taktiež ma to povzbudilo k tomu, aby som žil zdravo. Určite nikdy nebudem brať drogy a budem žiť zdravo. K. M. – 7. ročník

Dnes sa mi prednáška o drogách veľmi páčila. Dozvedel som sa dosť nových vecí, pri ktorých som si uvedomil, že drogy sú veľmi špatné a škodia nášmu zdraviu. Hoci som si uvedomil, že aj ja vo svojom živote robím chyby, jedno viem – drogy nikdy v živote nebudem užívať! Š. G. – 8. ročník

Ďakujem pánovi Bobčekovi za veľmi pútavú  hodinu. Zistil som nové a zaujímavé informácie, o ktorých som nevedel. V niektorých prípadoch to bolo celkom aj drsné, ale žiaľ, taká je pravda. Nevadilo by mi, keby sme so to niekedy zopakovali. J.Š. – 7 ročník

Dnešná prednáška o drogách bola podľa mňa celkom zaujímavá a náučná. Niekto v drogách vidí odreagovanie od bežného života, no po pravidelnom užívaní mi to skôr pripomína pomalú smrť. Človek sa najviac bojí samoty, ale keď u niekoho stratí dôveru, tak si ju veľmi ťažko získa späť. – Z.U. – 8 ročník

Online prednáška Pravda o drogách bola veľmi zaujímavá a poučná. Dozvedela som sa celkom dosť nových vecí, o ktorých som ani nemala poňatia, že by mohli tak fungovať. Napríklad to, že keď človek začne brať drogy, tak sa mu môžu uložiť do tela a keď sa začne potiť a spaľovať tuky, tak tým pádom začnú v jeho tele drogy znova  prúdiť a ten dotyčný dostane na ne znova chuť. Okrem tohto som sa dozvedela ešte kopu ďalších zaujímavých vecí. Rada by som si to ešte zopakovala, pretože ma to naozaj zaujalo a určite je toho ešte viac, čo neviem o drogách a podobných látkach. Takže by som sa chcela poďakovať za túto príležitosť  dozviedieť sa pravdu o drogách. N. Ž. – 8. ročník

Prednáška o drogách ma veľmi inšpirovala. Bolo to zaujímavé a dosť som sa zabavila aj počúvaním príbehov. Môj názor na túto prednášku je taký, že by sa to malo opakovať aj viackrát, pretože určite sa veľa detí poučí, prestane drogy brať a nájde si niečo lepšie do života. Mne a táto prednáška páčila a mohla by bývať aj častejšie. S. U. – 7. ročník

„Webinár bol senzačný a už som ho odporučila každej triede a budem aj kolegom. Prednášajúca vie strhnúť pozornosťa aktivitu na tému a veľmi neformálne zapája žiakov do rozhovoru o podstate problémov. V tejto zručnosti je pani Mgr. Botlíková vynikajúca. Vždy sa niekto zo žiakov zapájal. Veľmi jej touto cestou ďakujeme, za to že varuje mladých ľudí, nevnucuje, ale informuje, aby so znalosťou veci k tejto problematike pristupovali. Jej webinár mal medzi študentami značný ohlas.“ 
– pedagogička SŠ

Zdieľať na Facebooku