Pani Mgr. Petra Kicková pôsobí ako sociálny pedagóg na ZŠ s MŠ Za kasárňou v Bratislave. V rozhovore s ňou a dozviete, ako vníma drogovú problematiku mládeže, na školách či v rodine, o aké témy sa zaujímajú žiaci základných škôl a ako reagovali na prednášku PRAVDA O DROGÁCH. 

Pani Kicková, ako ste sa dozvedeli o prednáške PRAVDA O DROGÁCH? 
O prednáškach vedené vašim združením som sa dozvedela od bývalej kolegyni v práci, nakoľko ma zaujímalo, kto a čo žiakom prednášal.

Čo bol moment, keď ste si povedali, že k vám do školy pozvete práve Slovensko bez drog? 
Hlásanie osvety a dobrý prevenčný program je kvalitným základom predchádzaniu sociálno-patologickým javom, som veľký nadšenec aj organizátor takýchto besied a prednášok. Hneď ako som si prečítala v pláne práce o besede so Slovenskom bez drog, som sa o vás začala zaujímať. Vtedy ju zorganizovala teraz už bývalá kolegyňa.

Prekvapila vás niečím beseda PRAVDA O DROGÁCH? 
Beseda Slovenska bez drog s prednášajúcou p. Erikou Botlíkovou ma zaujala všetkým, obsahom spôsobom, rečovým a osobnostným prejavom. Pred rokmi, keď som ju zorganizovala prvýkrát, v troch blokoch po sebe, som s nadšením ostala na všetkých troch.

Ako hodnotíte reakcie žiakov na besedu? 
Reakcie žiakov, no i zúčastnených odborných zamestnancov, či učiteľov sú vždy pozitívne a žiaci hodnotia besedu niekedy slovami, ktoré vyvolávajú až zimomriavky na tele. 

O aké témy sa vaši žiaci aktívne zaujímajú? Patrí medzi ne aj téma drog?
Žiaci majú záujem o témy ako drogy, alkohol, trestno-právna zodpovednosť, financie, vzťahy a sexualita, sociálne siete, LGBT a pod.

Ako vnímate drogovú prevenciu u mládeže na Slovensku? 
Myslím si, že by mohla byť podchytená lepšie, možno súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. Treba prinášať žiakom podnety a odpovede, či vzdelávanie k aktuálnym potrebám a osvetu.

Do akej miery je komunikácia medzi rodičom a dieťaťom na tému drog podľa vás dôležitá? 
Z môjho pohľadu ako sociálneho pedagóga, vychovávateľa no i rodiča dvoch dospelých dcér je obrovsky dôležitá. Škola a iné inštitúcie nikdy základnú bunku spoločnosti, teda rodinu nenahradia. Avšak našim poslaním je okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj kultivácia osobnosti žiaka.

Máte zo svojej praxe príklady, kde táto komunikácia fungovala skvele a zabránila mladému človeku nástupu na cestu drog a naopak? 
Skúsenosti sú rôzne, sú rodiny, kde je táto téma tabu, naopak niekde k tomu pristupujú triezvo a problém vedia pomenovať. Vždy je všetko o komunikácii a dôvere, plus keď funguje magický trojuholník rodič-učiteľ-žiak, sme na najlepšej ceste.

Do akej miery sú rodičia otvorení tejto téme, do akej miery komunikujú s pedagógmi a čo by ste im odporučili?
Z môjho pohľadu by mal byť učiteľ a rodič partnermi. Mali by vedieť spolu konštruktívne spolupracovať v prospech dieťaťa a nášho žiaka 🙂 

Ďakujem pekne za rozhovor a prajem veľa úspechov vo Vašej práci s deťmi.

 

Photo by Klim Musalimov on Unsplash

 

 

 

 

Zdieľať na Facebooku