Náš cieľ: Prostredníctvom prednášky PRAVDA 
O DROGÁCH odovzdať žiakom základných
a stredných škôl na Slovensku úplné a správne informácie o tom, ako drogy ovplyvňujú fungovanie tela a mysle človeka. Zabezpečiť, aby týmto informáciám porozumeli, vedeli s nimi pracovať
a mali šancu vybrať si svoju vlastnú cestu k tomu, ako byť v živote naozaj šťastní.

Naše doterajšie výsledky

žiakov na prednáškach

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili prednášky

PRAVDA O DROGÁCH

vykonaných prednášok

Počet prednášok, ktoré sme uskutočnili na školách od septembra 2009 do dnešného dňa.

(každá prednáška trvala jednu školskú hodinu = 45 minút)

žiakov ZŠ zložilo sľub

Počet žiakov základných škôl, ktorí zložili

Sľub protidrogového šerifa.

V prednáškach pokračujeme nepretržite, počas celého školského roka. Takmer každý deň nás môžete nájsť na niektorej zo základných alebo stredných škôl na Slovensku.

Skutočným riešením je poznať fakty a nie začať užívať drogy.

Brožúra Pravda o drogách:

Pravda o drogách

O drogách sa veľa hovorí – na uliciach, v školách, na internete a v TV. Niečo je pravda, niečo zase nie. Veľa z toho, čo ľudia o drogách počujú, pochádza od tých, ktorí ich predávajú.

Prednášky

Od roku 2010 realizujeme prednášky po celom Slovensku. Počas školského roku sa zameriavame najmä na deti na druhom stupni základných škôl a na stredoškolákov.

Podporte nás

Podporte našu činnosť! Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi. Podrobnosti sa dozviete po kliknutí na odkaz. I malý dar od Vás je pre deti, ktorým prednášame, veľkou pomocou.

Napísali o nás

Našu činnosť dokumentujú i ohlasy v médiách. Pozrite si prehľad výstupov z regionálnych aj celoslovenských médií, ktoré informovali o prednáškach, z rôznych miest Slovenska.