Prostredníctvom prednášok PRAVDA O DROGÁCH vzdelávame žiakov a študentov slovenských škôl vo faktoch o drogách, aby sa mohli sami rozhodnúť pre život bez nich.

Našim cieľom je v čo najväčšej možnej miere eliminovať užívanie legálnych aj nelegálnych drog žiakmi a študentmi na slovenských školách.

Naše doterajšie výsledky

žiakov na prednáškach

Počet žiakov ZŠ a študentov SŠ, ktorí sa doteraz zúčastnili na našich prednáškach.

vykonaných prednáškach

Počet prednášok, ktoré sme uskutočnili na školách
v SR od septembra 2009 do dnešného dňa.

(každá prednáška trvala jednu školskú hodinu = 45 minút)

žiakov ZŠ zložilo sľub

Počet žiakov základných škôl v SR, ktorí zložili
Sľub protidrogového šerifa.

V prednáškach pokračujeme nepretržite, počas celého školského roka. Takmer každý deň nás môžete nájsť na niektorej zo základných alebo stredných škôl na Slovensku.
Tu nájdete naše týždenné výsledky.

Skutočným riešením je poznať fakty a nie začať užívať drogy.

Brožúra Pravda o drogách:

Pravda o drogách

O drogách sa veľa hovorí – na uliciach, v školách, na internete a v TV. Niečo je pravda, niečo zase nie. Veľa z toho, čo ľudia o drogách počujú, pochádza od tých, ktorí ich predávajú.

Prednášky

Od roku 2010 realizujeme prednášky po celom Slovensku. Počas školského roku sa zameriavame najmä na deti na druhom stupni základných škôl a na stredoškolákov.

Podporte nás

Podporte našu činnosť! Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi. Podrobnosti sa dozviete po kliknutí na odkaz. I malý dar od Vás je pre deti, ktorým prednášame, veľkou pomocou.

Napísali o nás

Našu činnosť dokumentujú i ohlasy v médiách. Pozrite si prehľad výstupov z regionálnych aj celoslovenských médií, ktoré informovali o prednáškach, z rôznych miest Slovenska.