Naše mesačné výsledky

Počet prednášok

[visualizer id="242034" lazy="no" class=""]

Detí na prednáškach

[visualizer id="242038" lazy="no" class=""]

Rozdaných brožúr

[visualizer id="242042" lazy="no" class=""]

Protidrogových šerifov

[visualizer id="242025" lazy="no" class=""]