Na to, aby sme mohli vykonávať našu činnosť potrebujeme, okrem iného, aj vašu finančnú podporu. Požiadali sme preto Ministerstvo vnútra SR (MV SR) o registráciu verejnej zbierky. Pomocou nej zbierame finančné príspevky určené na našu činnosť.

6. mája 2020 rozhodlo Ministerstvo vnútra SR o zápise verejnej zbierky do registra zbierok pod číslom 000-2020-014354

Finančne nás môžete podporiť

vyplnením údajov v TOMTO FORMULÁRI

Príspevkom na náš účet: 2927704723/1100
IBAN: SK5011000000002927704723

Účet je evidovaný na Ministerstve vnútra SR. Všetky platby z neho sú kontrolované MV SR a musia byť v súlade s účelom, pre ktorý bola verejná zbierka vytvorená.

Ďakujeme!