Prostredníctvom prednášok PRAVDA O DROGÁCH vzdelávame žiakov a študentov slovenských škôl vo faktoch o drogách, aby sa mohli sami rozhodnúť pre život bez nich.

Našim cieľom je v čo najväčšej možnej miere eliminovať užívanie legálnych aj nelegálnych drog žiakmi a študentmi na slovenských školách.