Ako venovať 2 % z daní

Drogová závislosť ohrozuje život a budúcnosť každého z nás.
Preto sa jej snažíme predchádzať.
Pomôžte nám v tejto aktivite..

Potvrdenie našej registrácie ako oprávneného prijímateľa 2% nájdete nájdete tu.

Ak ste zamestnanec v pracovnom pomere, tak predvyplnené tlačivo na zaslanie 2% nájdete tu.

Ak ste podnikateľ a budete podávať daňové priznanie, na konci daňového priznania, v časti o darovaní 2% z daní, vpíšte nasledovné údaje:

Obchodné meno (Názov): Slovensko bez drog
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42176603
Sídlo: Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Viac všeobecných informácií ohľadne poukazovania 2% nájdete ako právnická osoba tu a ako fyzická osoba tu.

4 kroky ako poslať 2% z daní Slovensku bez drog

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Odpracovali ste v roku 2022 minimálne 40 hodín ako dobrovoľník?  Ak áno, môžete nám poslať až 3% z daní. Postačí Vám na to takéto Potvrdenie od organizácie, v ktorej ste pracovali ako dobrovoľník/dobrovoľníčka.
  3. Vyplňte toto Vyhlásenie (naše údaje sú predvyplnené)
  4. Potvrdenie o zaplatení dane (ktoré vám dal zamestnávateľ) a Vyhlásenie (ktoré ste vyplnili v bode 3) doručte do 30.4.2022 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Zoznam daňových úradov nájdete tu. Ak poukazujete 3 % z daní, priložte aj Potvrdenie z bodu 2.

A je to! Ďakujeme vám. 🙂