Peťo, ty si koordinátor prednášajúcich v Slovensku bez drog – vysvetli, v čom spočíva tvoja úloha. 
Mojou úlohou je zabezpečiť dostatočný počet prednášok pre všetkých prednášateľov Slovenska bez drog, čo znamená, že komunikujem s našimi prednášateľmi a so školami a zabezpečujem 100% vyťaženosť prednášateľov a zároveň uspokojený dopyt zo škôl.

Ako si sa vôbec dostal k tejto práci? 
Začalo to celkom nevinne. Kamarát, ktorý je prednášateľom v Slovensku bez drog, mi rozprával o svojej práci a ja som sa zo zvedavosti pozval na jednu jeho prednášku. Bol som celkom prekvapený, ako reagovali deti v škole, koľko mali informácií o pouličných drogách a šok pre mňa bol, že osobne poznali rovesníkov, ktorí už drogu skúsili. Vtedy som si ako čerstvý otec uvedomil, kam smeruje naša spoločnosť a ako rodič som sa začal báť. Preto som sa stal aj ja prednášateľom Slovenska bez drog.

Nerobíš to na plný úväzok, čomu sa teda venuješ po pracovnej stránke? Ja som srdcom poľnohospodár, vlastne rodičia mi vybrali poľnohospodársku školu, kde som sa do tejto profesie doslova zamiloval. Napriek tomu, že som sa pracovne pohyboval aj v iných oblastiach, vždy som využil možnosť vrátiť sa k poľnohospodárstvu. Teraz pracujem vo firme Agrartrend s.r.o., ktorá sa venuje predaju poľnohospodárskej a komunálnej techniky.

V čom ty osobne vidíš prínos nášho združenia? 
V zahraničí som zažil kolegov, ktorí boli užívateľmi drog (marihuany) a sledoval som, ako sa ich pracovný výkon počas dňa mení – k horšiemu. Okolie k tomu zaujímalo taký postoj, asi ako u nás k alkoholu – že to je normálne. 

Preto mi príde úplne logické a hlavne nevyhnutné, aby sa už žiaci základnej školy dozvedeli všetky informácie a mohli si urobiť svoj vlastný názor a rozhodnutie ohľadom drog. Každému sa asi už stalo, že na základe reklamy si kúpil niečo, čo nenaplnilo jeho očakávania – drogy majú výbornú reklamu. Preto osveta Slovenska bez drog bola a je jedna z aktivít, ktoré pomáhajú mladým ľuďom spoznať aj tú nepopulárnu stránku užívania drog. Verím, že sa nám podarí veľmi skoro zaviesť nový trend, ŽIVOT BEZ DROG.

Aké sú tvoje ciele na pozícii, ktorú teraz v združení máš? 
Ešte stále sa na Slovensku nájdu školy, kde nepoznajú našu prednášku „Pravda o drogách“ a to by som rád zmenil. Verím, že rastúcim počtom ľudí, ktorí budú užívanie drog v akejkoľvek forme považovať za niečo nepotrebné, sa naša spoločnosť stane zdravšou a úspešnejšou. Môže sa to javiť, ako boj s veternými mlynmi, no to je len preto, že nás je zatiaľ iba pár.

Dlho si žil v zahraničí, konkrétne vo Švajčiarsku, ako vnímaš drogovú situáciu tam v porovnaní so Slovenskom? 
Švajčiarsko je krajina, v ktorej je vysoko nastavený štandard. Ľudia, ktorí nemajú všetky informácie väčšinou vedia len toľko, aký je tam zárobok, no náklady na život už nepoznajú. Švajčiarsko sa nachádza v prvej desiatke, čo sa týka užívania kokaínu v rámci Európy. Dokonca pri rozboroch vody jazera pri Zürichu zaznamenali vo vzorkách kokaín. A ďalšia vec je, že na Slovensku sa mi nestáva, že prejdem okolo bloku domov a bežne cítim marihuanu, ako sa mi to stávalo vo Švajčiarsku.

Ak by si mal zhrnúť tri kľúčové faktory, ktoré povedú k zníženiu užívania drog mladistvými, ktoré by to boli? 
Na prvom mieste je to dostatok informácií o drogách, za druhé postoj okolia k drogám a to najdôležitejšie podľa mňa je, aby užívanie drog nebolo „cool“ (populárne), ale novým trendom bola cieľavedomosť a vzdelávanie.

Čo je tvoja životná droga?
Mojou drogou sa stal život samotný, zaujíma ma všetko okolo mňa. Rád spoznávam nových ľudí a nové miesta. Pasívne sa venujem, vlastne sa zaujímam o chov zvierat.

Keď práve nepracuješ, čomu/komu sa venuješ? 
Snažím sa vzdelávať a teraz sa začínam pravidelne venovať aj štúdiu angličtiny. Samozrejme, ak je to možné, trávim čas so synom. Život ma naučil nutnosti sa hýbať o čosi viac, než si vyžaduje cesta do práce a k chladničke, preto si chodievam ráno zabehať, aby som naštartoval deň a udržal funkčné telo.

Ako najradšej tráviš čas? 
Je to rôzne. Rád som v prírode, rád si pozriem film, prečítam knihu a dokonca dokážem preležať deň. No som skôr za aktívny relax, vravievam, že treba spáliť staré zásoby energie, aby prišla nová a čerstvá.

Ďakujem pekne za rozhovor a nech sa ti v Slovensku bez drog darí!